Menu

DAYTONA 500

DAYTONA 500

Daytona International Speedway

Feb 14, 2021

MakeDriverPointsStartStage 1Stage 2 Laps LedLaps
1 Ford 45 17 7 1 200
2 Chevrolet 44 12 3 3 200
3 Chevrolet 51 4 3 5 7 200
5 Toyota 55 25 1 1 98 200
6 Ford 40 11 2 0 200
7 Chevrolet 32 34 9 0 200
9 Chevrolet 28 16 0 200
10 Chevrolet 38 13 4 8 1 200
12 Ford 34 9 8 6 26 199
13 Ford 25 24 10 0 199
14 Chevrolet 25 10 9 0 199
15 Ford 29 39 5 2 199
16 Toyota 28 5 6 32 199
17 Toyota 32 6 7 4 1 198
18 Chevrolet 19 21 0 198
19 Ford 18 30 0 197
21 Ford 16 35 0 196
23 Ford 14 38 0 195
24 Ford 13 37 0 194
25 Toyota 12 26 0 193
26 Chevrolet 15 2 0 191
27 Toyota 10 29 0 188
28 Ford 10 40 10 115
30 Ford 7 14 0 14
31 Ford 6 22 0 14
32 Chevrolet 5 36 0 14
35 Chevrolet 8 1 1 13
36 Chevrolet 1 15 0 13
37 Ford 1 18 0 13
39 Toyota 1 31 0 13

* Points are based on SC scoring system and may vary from real NASCAR points.

Partners